Gianfranco Tironi

Gianfranco Tironi

N. 29/08/1940
23/04/2019

Mozzo (Bergamo)

ESEQUIE

I saluti per Gianfranco

Lascia il tuo saluto